GGZ

Het GGZ is een organisatie die opkomt voor de belangen van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Bijna negentig procent van alle geestelijke gezondheidszorg in Nederland wordt door lidinstellingen van het GGZ aangeboden. Het GGZ heeft ongeveer honderd leden en daarmee is het de grootste werkgeversorganisatie in de geestelijke gezondheidszorg.

Waarom is het GGZ opgericht?
De overheid probeert te besparen op zorgkosten, waardoor het voor zorgaanbieders moeilijker wordt om toegankelijke en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg aan te bieden. Het GGZ is opgericht om samenwerking in deze branche te realiseren, waardoor zorgaanbieders toegankelijke en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg kunnen blijven bieden ondanks de bezuinigingen van de overheid.

Samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg is belangrijk, omdat de focus dan meer kan worden gelegd op de rol en meningen van patiënten. Zo kan er goede zorg worden geleverd waarbij rekening wordt gehouden met de oordelen van de patiënten. Dit zorgt voor een beter afgestemd zorgaanbod en hogere prestaties.

Wat doet het GGZ precies?
Het GGZ behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een goede service. Ook zorgt het GGZ voor de ontwikkeling van de sector geestelijke gezondheidszorg. Zo draag het GGZ kennis en informatie uit onderzoeken over aan lidinstellingen. Met deze kennis en informatie kunnen lidinstellingen hun zorgaanbod beter afstemmen op hun patiënten, waardoor het zorgaanbod kwalitatief beter wordt.

Een ander doel van het GGZ is maatschappelijke erkenning krijgen voor de geestelijke gezondheidszorg. Dit doet zij door niet alleen afspraken te maken met lidinstellingen, maar ook met verzekeraars, patiëntenorganisaties, politici en de overheid. Daarnaast neemt het GGZ deel aan het maatschappelijk debat. Hierbij zijn thema’s als participatie en destigmatisering actueel en belangrijk.