Leden

Welke instellingen zijn lid van het GGZ?
Er zijn meer dan honderd instellingen lid van het GGZ en ieder jaar stijgt dit aantal licht. Kleine gespecialiseerde instellingen zijn lid van het GGZ, maar ook grote regionale zorgaanbieders. Bij het bureau van het GGZ werken maar ongeveer zestig medewerkers, maar in lidinstellingen van het GGZ werken ongeveer 89.000 mensen en de omzet van deze instellingen samen is meer dan € 5 miljard euro. Jaarlijks worden er ongeveer een miljoen patiënten geholpen door lidinstellingen. In de geestelijke gezondheidszorg wordt meer dan 90% van de zorg geleverd door het GGZ en ook ongeveer 90% van de medewerkers in deze sector werkt bij een lidinstelling van het GGZ.

Het ledenbestand van het GGZ bestaat uit allerlei soorten instellingen. Zo zijn er zorgaanbieders die zich richten op de kinder- en jeugdpsychiatrie en/of de jeugdzorg, maar ook instellingen voor verslavingszorg en geïntegreerde ggz-instellingen die lid zijn van het GGZ. Daarnaast zitten er in het ledenbestand ook forensische zorginstellingen, algemeen psychiatrische ziekenhuizen en instellingen die ambulante zorg leveren. Als laatste zijn er nog een aantal instellingen voor beschermd wonen lid van het GGZ.
Waar richten de lidinstellingen van het GGZ zich op?

De lidinstellingen van het GGZ leveren hun patiënten geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg bestaat uit het voorkomen, behandelen en genezen van psychische aandoening. Daarnaast is de geestelijke gezondheidszorg bedoeld om mensen met een chronische psychische aandoening zoveel mogelijk aan de samenleving te laten deelnemen. Als laatste biedt de geestelijke gezondheidszorg mensen die ernstig verslaafd of verward zijn hulp aan ook al zoeken deze mensen zelf geen hulp.

Iemand die geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, zal eerst bij zorgaanbieders in de eerste lijn terechtkomen. Dit kan een huisarts, een eerstelijnspsycholoog of een maatschappelijk werker zijn. Deze zorg is gemakkelijk toegankelijk en kan snel worden geleverd. De hulpverleners kunnen bij gespecialiseerde instellingen in de geestelijke gezondheidszorg advies inwinnen als dit nodig mocht zijn.

Het komt vaak voor dat de eerstelijnshulpverlening niet voldoende is en dat er specialistische zorg moet worden geleverd. De patiënt wordt dan door de eerstelijnshulpverlener doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling in de geestelijke gezondheidszorg. Dit zal in veel gevallen een lidinstelling van het GGZ zijn.